HET VERKEERDE GELUID UIT EEN BEPAALDE HOEK?: DE WORTEL VAN HET PROBLEEM, DEEL II


In navolging van deel I is hier deel II over een momenteel steeds meer opvallend verschijnsel, wederom met betrekking tot de wolf. Naar mijn mening; als er iets is wat we moeten verbeteren en voorkomen dan is het wel hokjesmentaliteit. Hokjesmentaliteit zorgt ervoor dat er niet realistisch gekeken word naar de werkelijke redenen voor problemen, gedragingen en gebeurtenissen (de wortel van het probleem). Hokjesmentaliteit heerst onder de mensheid met alle gevolgen van dien. Eenieder die niet uit de hokjesmentaliteit kan geraken, of er zelfs geen besef van heeft, kan niet constructief, duurzaam en op de lange termijn bijdragen aan verbeteringen. Niet op kleine schaal en niet op grotere schaal. Niet voor zichzelf en niet voor anderen.

Wat is nu het verschijnsel uit een bepaalde hoek? Het feit dat vaak vanuit de Christelijke hoek, en momenteel ook door Christelijke politieke partijen, geluiden klinken die over mogelijk beheer (afschot) van wolven gaan. Nu is het waarschijnlijk momenteel zo dat ook de wolf gebruikt word als verkiezingspropaganda voor de aankomende Provinciale Staten verkiezingen. Afhankelijk van de achterban maken politieke partijen veelal een keuze of ze voor stemmen gaan van voor- of tegenstanders van de wolf en hetzelfde gebeurd voor andere onderwerpen. Daar is niets verbazend aan, echter denk ik dat voor stemmende voor- en tegenstanders geldt dat ze ook daadwerkelijk voortdurende inzet willen zien van ‘hun’ partijen in de periode na de verkiezingen. Ik denk dat we juist veel kunnen leren van de periode ruim voor deze verkiezingen. Waren partijen toen met dit onderwerp bezig en hoe? Zette ze zich voor ‘hun’ partij-programmainhoud in voor, en zonder, dat een naderende verkiezing van invloed was?

Momenteel horen we vanuit de Christelijke partijen CDA en SGP in meer en mindere mate de roep om het beheer (afschot) van de wolf. In de hokjesmentaliteit zouden zo de Christelijke politieke partijen in één klap afgeschreven worden door voorstanders van de wolf. Echter, voorstanders van de wolf passen ook niet in één hokje. Zo is er ook onder de Christelijke partijen een uitzondering als we het hebben over de wolf: de ChristenUnie (CU) (in ieder geval CU Gelderland & Overijssel) vraagt niet om beheer (afschot), maar heeft het over met de wolf leren leven en conflictpreventiemaatregelen. Zonder dat ik lobby voor welke politieke partij dan ook is het hiervoor genoemde wel degelijk een bewijs dat hokjesmentaliteit niet goed is en voorkomen dient te worden.

Ik ben zelf opgegroeid in een Christelijk gezin, maar miste altijd iets. Eén van de dingen die ik structureel en op grote schaal miste onder veel Christenen was daadkrachtige inzet om voor onze aarde te zorgen. Actief te strijden tegen uitbuiting van de Natuur en het slecht behandelen van andere schepselen dan de mens.

Ik weet en snap dat de bijbel door zoveel mensen en op zoveel manieren geïnterpreteerd word, maar eigenlijk komt het allemaal neer op gezond verstand. Enkele Bijbeltekst voorbeelden die ge(mis)bruikt en (mis)geïnterpreteerd worden door mensen, bewust of onbewust:
  • „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1)
  • God zei tegen de eerste mensen: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar, en hebt elk levend schepsel dat zich op de aarde beweegt, in onderworpenheid” (Genesis 1:28).
  • „Hij heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht” (Psalm 104:5).
  • „De aarde blijft altijd bestaan” (Prediker 1:4).
  • „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

Voor mij is het niet meer dan logisch dat we zuinig zijn op onze eigen leefomgeving, die veel groter is dan alleen ons eigen huisje, dorp, stad, regio of land. Al het andere aan ons onderwerpen kan nooit betekenen dat we al het andere onderdrukken, schade toebrengen of uitroeien. Tevens vind ik het niet meer dan logisch dat iedere (menselijke) activiteit gevolgen met zich mee brengt die vroeg of laat ook directe of indirecte gevolgen hebben voor de mens. Het mag duidelijk zijn dat onder andere het uitbuiten van de Natuur op meerdere vlakken negatieve gevolgen heeft en zal hebben voor de mens. Ik ben van mening dat logisch verstand de maatstaf moet zijn voor ons wandelen en handelen. Hokjesmentaliteit gaat niets en niemand vooruit helpen. Ik zet me in, hoop en wens dat vanuit alle ‘hokjes’ (die in werkelijkheid geen hokjes zijn) gezond verstand en talent de juiste mensen voort en samen brengt om stappen te maken in de goede richting. Een duurzame, verstandige, eerlijke en verantwoordelijke richting. Op zijn minst in de lage Landen, waar we een kans hebben om nu eens echt ergens een waardevol voorbeeld in te worden. En dat dankzij de terugkomst van de wolf 😉
Registered under KVK nr: 74452800

Registered under KVK nr: 74452800