IN PLAATS VAN OPLOSSINGEN MEER PROBLEMEN: DE WORTEL VAN HET PROBLEEM, DEEL III


Na ‘DE WORTEL VAN HET PROBLEEM’ deel I en deel II is hier deel III.

“De wereld van de mensen: druk, chaotisch, dynamisch en vreemd. Ergens lang geleden zijn we het spoor bijster geraakt voor wat betreft veel zaken. We weten niet hoe het hoort of hoe het moet. Na ieder probleem dat we hebben opgelost dient er zich weer een nieuwe aan. Het houd niet op.” – Uit ‘De vreemde dingen die wij doen’.

“Kwaliteit boven kwantiteit; iets dat vaak gezegd en gehoord wordt, en wat naar mijn mening waar is. Helaas heeft de kwaliteit tegenwoordig meestal niet de overhand. Korte termijn visies domineren de menselijke wereld; snel geld en enorme hoeveelheden verdringen kwaliteit en duurzaamheid. Goede dingen worden afgeschilderd als achterhaald of zelfs slecht, grote bedrijven regeren onze wereld zonder genade, alles in het belang van (hun) geld, controle en macht.” – Uit ‘Kwaliteit boven kwantiteit’.

De wortel van het probleem in de agrarische sector is hinderlijke regelgeving en vooral hele dunne marges voor diegenen die het meeste werk doen. Boeren moeten veel produceren, want ze krijgen lage vergoedingen voor hun product terwijl ze tegelijkertijd hoge kosten hebben. Deze situatie is er langzaam ingeslopen en is nog steeds in gang, ten nadele van de agrarische ondernemer.

Eén van de ‘oplossingen’ die er momenteel (al langere tijd) in de veehouderij is en ook nog eens veel geld oplevert voor de verkeerde partijen (niet de veehouders) is het fenomeen productierassen. Kort gezegd houd dit in dat er zo veel mogelijk product van het dier moet komen in een zo kort mogelijke tijd en tegen zo min mogelijk kosten (kwantiteit). Fok en selectie is gericht op kwantiteit boven kwaliteit. Dit gaat uiteraard ten koste van functionaliteit, welzijn, gezondheid en levenskwaliteit van de desbetreffende dieren. Enkele voorbeelden, kort door de bocht gezegd: we hebben onder andere vleesschapen die niet zelf kunnen op staan als ze op hun rug belanden en lopende uiers met een koe-achtig silhouet eromheen. Vaak kunnen deze dieren niet goed zelfstandig werpen evenals een heleboel andere dingen niet, die een functionele versie van de betreffende dieren wel kan.

Het daadwerkelijk aanpakken van dit soort problemen vergt veel inzet, tijd en doorzettingsvermogen. Door de slechte (niet werkelijke) oplossingen die er tot nu toe voor verzonnen zijn: nog méér werk. Belangenverenigingen en organisaties zouden hier het voortouw in moeten nemen. Ik vind dat dit zelfs de hoofdtaak is van zulke organisaties. In plaats van reactieve, slecht doordachte, oppervlakkige oplossingen voor allerlei problemen zou men de meeste tijd moeteen steken in het aanpakken van de wortel van de meeste problemen: curatief en preventief te werk gaan. Zij die vinden dat dit te veel werk is of er geen zin of energie voor hebben: laat en/of maak plaats voor hen die dat wel hebben! We kunnen het ons niet veroorloven dat het pappen en nathouden maar door blijft gaan.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan voor alles en iedereen. De tijd van gaan voor langdurig falende ‘oplossingen’ en activiteiten is een gepasseerd station. De tijd van komen van kwaliteit boven kwantiteit ook. Echter bij de laatstgenoemde kunnen we nog steeds op ieder moment positieve veranderingen beginnen te bewerkstelligen, waar bij het eerstgenoemde uiteindelijk de afgrond het eindpunt zal zijn.Registered under KVK nr: 74452800

Registered under KVK nr: 74452800