Anti-propaganda vs realiteit: Kuddebewakingshonden (KBH)


Wie werkt en leeft met KBH weet wat deze honden allemaal kunnen. KBH stellen ‘ons’ al eeuwen lang in staat om vee te houden in roofdiergebieden. KBH is een taak, bestaande uit essentiële, diepgewortelde instincten. KBH karakteristieken en instincten zijn aanwezig in de honden. KBH beschikken over een mix van instincten die soms uitersten van elkaar zijn, bijvoorbeeld: zorgzaam & meedogenloos, zachtaardig & bikkelhard, tolerant & afrekenend, vriendelijk & agressief, sociaal & waakzaam, open & gereserveerd.


De term KBH ‘opleiden’, die we steeds vaker horen, omvat normaliter weinig tot geen aanleren van KBH taken door mensen. KBH moeten de mogelijkheden en begeleiding krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Dit gebeurt bij voorkeur in een roedel KBH, waarin de instincten van jonge individuen over het algemeen sneller, meer gecontroleerd en beter ontwikkelen. Ze leren de regels te respecteren van en door hun oudere roedelgenoten en zien bij de oudere, ervaren KBH de vele voorbeelden voor wat betreft hoe om te gaan met alle relevante situaties. Dit hele proces speelt zich af naast, in en tijdens de werkzaamheden van de mensen waar ze mee samenleven. De KBH taak hindert de werkzaamheden van een herder en/of veehouder niet.
Enkele van onze dieren profiteren van wat vitamine D
Hoe om te gaan met vreemden, zoals bezoekers en passanten, nemen (jonge) KBH ook over van hun ervaren volwassen roedelgenoten. Hierin speelt echter ook de eigenaar een grote rol. Het is voor ons (Canine Efficiency) heel eenvoudig om (stabiele) KBH betrouwbaar te krijgen met bezoekende vreemden. Als er bij de eigenaar geen wantrouwen en spanning is, dan is die er bij de KBH ook niet. Honden in het algemeen hebben een bijna grenzeloze loyaliteit naar ‘hun’ mensen. We zien zelfs loyaliteit en acceptatie van honden richting hun eigenaar als die ze slecht behandeld of zelfs mishandeld. Een merkwaardige eigenschap. De trouw van honden aan ‘hun’ mensen bevat een grote dosis zelfopoffering. Het gedrag en de houding van KBH naar vreemden is grotendeels afhankelijk van het gedrag van die vreemden, maar ook voor een groot deel afhankelijk van welk voorbeeld en welke behandeling ze van hun eigenaren krijgen. Enkele uitzonderingen daargelaten, kunnen we aan het gedrag van KBH ten opzichte van tal van situaties zien met wat voor mensen ze samenleven en werken.


Tegenwoordig zien we in de Lage Landen steeds meer anti-propaganda gericht op KBH, veelal komende uit de anti-roofdiergroepen en veelal gebaseerd op geen relevante ervaring en/of onkunde. Het spreekwoord “Schoenmaker blijf bij je leest” is ooit niet voor niets verschenen. Het anti-propaganda bevat stellingen als: KBH zijn levensgevaarlijk, vallen alles aan wat in de buurt komt, bijten zonder reden mensen en OOK kinderen, blaffen altijd en om alles, etcetera, etcetera. De voorbeelden die er gegeven worden voor de benoemde beweringen laten zeker zien dat zulke dingen (kunnen) gebeuren. De reden erachter is echter niet dat KBH zo zijn. De reden voor die extreem agressieve en onvoorspelbare KBH zijn de tekort schietende, of zelfs niet deugende mensen die met die KBH werken en leven. Wederom kunnen wij mensen de hand in eigen boezem steken. Wij als Canine Efficiency zijn van mening dat dit soort mensen geen aandacht en geen KBH verdienen. Maar wie krijgt tegenwoordig nog wat men verdient? 

Camera inspectie 
Onze honden, bestaande uit teven en reuen, op dit moment variërend in leeftijd van 6 maanden tot 8½ jaar, worden door ons gestimuleerd om open te zijn naar vreemde bezoekers als die door ons worden toegelaten. Op één reu na, zijn al onze honden keurig en stabiel in hun gedrag naar vreemde bezoekers en zeker naar kinderen, want die zijn min of meer te vergelijken met vee: te beschermen goed. Tegelijkertijd hebben ze een hekel aan sommige mensen die hier in de buurt wonen of komen, wat volkomen terecht en goed ingeschat is. Die ene reu is op latere leeftijd bij ons gekomen en heeft besloten dat het voor hem beter is om geen nieuwe ‘mensenvrienden’ te maken, dit vanwege vele slechte ervaringen met mensen in zijn verleden. Dit is geen enkel probleem, want wij kunnen met hem ‘schrijven en lezen’. Een KBH is nog altijd geen aai-objecten en dat hoeven ze zeer zeker ook niet te zijn.


Voor deze reu geldt werken: ja. Vreemde mensen: nee

Tot slot een aantal foto’s van een aantal vreemde kinderen (en een ouder) bij onze honden. Mogen ze rusten in vrede 😉

Kinderen in levensgevaar ;)
Nog zo'n gevaarlijke situatie ;) 
Jenny had de aandacht met dit interessante onderwerpRegistered under KVK nr: 74452800

Registered under KVK nr: 74452800