DE (HER)VERSPREIDING VAN WILDE (ROOF)DIEREN: DE WORTEL VAN HET PROBLEEM

 Uit de serie 'De wortel van het probleem': 

Vandaag de dag lijkt het steeds lastiger, of zelfs meer onmogelijk, te zijn om de wortel van het probleem te benoemen. Laat staan het probleem aanpakken bij de wortel en zo met echte oplossingen komen. De meeste dingen in het leven steken niet simpel in elkaar en het gezegde; “Goed werk heeft tijd nodig”, blijkt vaak niet meer dan dat: een gezegde. Ondanks deze realiteit, vind ik dat we ons daar niet bij neer moeten leggen. Om daadwerkelijk vooruit te komen, daarbij alle onderdelen en betrokken partijen in acht nemende, moeten we investeren in het identificeren en waar mogelijk oplossen van problemen. In veel situaties blijkt dat we een stap terug moeten. Terug naar gepasseerde stations. Terug om te kijken wat en waar iets mis is gegaan. Soms is er geen weg meer terug en dat zullen we moeten leren accepteren. Echter waar er wel een weg terug is om vervolgens iets beter of zelfs correct te gaan doen moeten we daar niet voor terugschrikken. Veel werk verzetten voor een goed resultaat met als uitkomst voordelen voor het geheel, zal met recht in een gevoel van nut en eer van werk resulteren. Het is hierbij van groot belang om welwillenden te motiveren, inspireren en faciliteren om samen aan de slag te gaan. Tevens is het van groot belang om een ieders sterke en zwakke punten open en helder te benoemen en vervolgens ‘gebruik’ te maken van een ieders sterke punten om in samenwerkingsverband op vele onderdelen tegelijk resultaten te kunnen behalen. Wellicht is er soms zelfs de gelegenheid om zwakke punten te verbeteren, maar in ieder geval deze zwakke punten geen belemmering te laten zijn in het proces. Het postieve is: we hebben allemaal zwakke en sterke punten en daarin zijn we dus gelijk. Het begint allemaal met zelf initiatief nemen, of in ieder geval kenbaar maken waar je voor staat en of je iets wilt doen.

 

Het is tijd dat we daadwerkelijk een verschil gaan maken, op zijn minst serieuze en relevante pogingen daartoe. De Natuur is de basis van en voor alles, maar diezelfde natuur ligt helaas voortdurend onder druk. In plaats van leven met en van de Natuur, buiten wij de Natuur uit, proberen de Natuur te beheren, controleren en daarmee onze wil op te leggen. De Natuur heeft het potentieel om talloze soorten, inclusief de mens, ‘van dienst te kunnen zijn’ zonder dat één soort roofbouw pleegt ten koste van al het andere, inclusief de soort zelf. We kunnen zoveel leren van de Natuur en daar ons voordeel uit halen op een verantwoordelijke manier. Eén uitvinding van de mens zorgt voor de meeste problemen: geld. Terug in de tijd om geld te voorkomen is niet haalbaar, dus wat ons rest is dat geld veel vaker en veel meer voor de juiste dingen gaan gebruiken. Klinkt simpel, maar uiteraard is het dat niet. Toch denk ik dat we met heel wat mensen wel meer kunnen bereiken dan wat er nu gebeurt. Besef en erkenning van de wortel van het probleem is daarvoor essentieel.

 

Het ‘probleem’ waar ik me voornamelijk op richt betreft de (her)verspreiding van wilde (roof)dieren. De wolf is vandaag de dag in De Lage Landen, maar ook op vele andere plekken, veruit het meest besproken dier wat zich (her)verspreid. Echter: de wolf is niet een, of het, probleem - ondanks dat velen de wolf dat wel toeschrijven. Eén van de redenen waarom wilde (roof)dieren zich (her)verspreiden naar leefgebieden die ze ‘normaal’gesproken niet of in ieder geval minder snel zouden kiezen is grootschalige habitatvernietiging (Zie ook: De Terugkeer van de wolf). Normaal gesproken, ver terug in de tijd, komt er meer Natuur bij, maar sinds lange tijd neemt de Natuur af. Dat wil zeggen: als wij niet deden wat we al te lang doen: het uitbuiten van de Natuur. Ja, ook in het verre verleden was er soms afname van Natuur door Natuurlijke rampen, maar toen was er tijd en mogelijkheid voor de Natuur zelf om te herstellen, te veranderen en zelfs te hervormen. Als er nog steeds Natuur bij zou komen zouden vele (her)verspreidende (wilde) dieren vrijwel zeker kiezen voor hun geprefereerde Natuurlijke habitat, verder weg van menselijke nederzettingen. Nu is het heel lastig om dit probleem goed aan te pakken, laat staan te corrigeren, maar het is niet onmogelijk. Tot die tijd, zullen we in ieder geval zo flink moeten zijn om te erkennen dat de wortel van dit probleem menselijke oorzaken kent. De wolf, of andere wilde dieren de schuld geven van iets terwijl ze niet de veroorzakers zijn is zwak, onrealistisch en; menselijk. We moeten de hand in eigen boezem steken en aan het werk gaan richting een situatie waaruit niet alleen de mens, maar ook onze medebewoners uit de Natuur, voordeel halen. Zijn we klaar om hard aan het werk te gaan? Klaar om een ieders sterke punten in te zetten voor goede activiteiten en resultaten?