KBH Beleid

Een robuust en duurzaam beleid voor kuddebeschermingshonden (KBH) is zeer belangrijk om tal van zaken goed te regelen en daarmee de basis te leggen voor een hoge kwaliteit van KBH en het gebruik ervan.

In Frankrijk is zo’n initiatief van start gegaan waarin een deel van benodigd KBH beleid is opgenomen. Het volgende handvest is opgebouwd met tal van regels die deels een goede basis vormen, maar die op sommige cruciale onderdelen de verkeerde richting in gaan. Hierna volgt een uitgebreide uitlichting van een deel van dit Franse ‘NATIONAAL HANDVEST VAN GOEDE FOKPRAKTIJKEN BIJ KUDDEBESCHERMINGSHONDEN (KBH)’ en een korte uitleg van mij bij de onderdelen waarbij aanpassing nodig is.

Het doel hier is niet om zomaar kritiek te uiten, maar juist om verbetering en uitbreiding aan te brengen. In Frankrijk zit dit initiatief nog in de startende fase, waardoor het goed mogelijk is om aanpassingen en/of verbeteringen op te nemen. Ik ben bereid om hierin bij te dragen in een samenwerking, waarbij ik vele details uitgebreid kan toelichten. Eenieder is tenslotte gebaat bij een hoog kwalitatief KBH beleid. In de Lage Landen zullen we ook een soortgelijk KBH beleid neer moeten gaan zetten, al is de KBH ‘sector’ hier nog zeer klein. Echter ik zeg: beter tijdig voorbereiden dan achteraf.

Klik hier om verder te lezen.