Canine Efficiency

We zijn er voor jou! 

Vanuit onze uitgebreide en unieke expertise zijn wij er voor JOU door middel van advies, implementatie en begeleiding voor wat betreft Kuddebeschermingshonden (KBH) voor JOUW specifieke situatie en omstandigheden.

YouTube

Content from YouTube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to YouTube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Professionele- en Hobbyhouders van vee

KBH Advies, implementatie en begeleiding op maat.

Beleidsmakers en beleidshandhavers

Advies en uitvoering v.w.b. KBH pilots, projecten en regelgeving.

Terreinbeherende Organisaties (TBO's)

Advies en mogelijkheden v.w.b. inzet van en educatie over KBH.