Canine Efficiency

We zijn er voor jou! 

Vanuit onze uitgebreide en unieke expertise zijn wij er voor JOU door middel van advies, implementatie en begeleiding voor wat betreft Kuddebeschermingshonden (KBH) voor JOUW specifieke situatie en omstandigheden.

Professionele- en Hobbyhouders van vee

KBH Advies, implementatie en begeleiding op maat.

Beleidsmakers en beleidshandhavers

Advies en uitvoering v.w.b. KBH pilots, projecten en regelgeving.

Terreinbeherende Organisaties (TBO's)

Advies en mogelijkheden v.w.b. inzet van en educatie over KBH.