KBH Rassenwijzer


Hier heb ik een opsomming gemaakt van zo’n beetje alle KBH die er zijn. Er word mij heel veel gevraagd om algemene beschrijvingen van diverse KBH. Ik ben geen voorstander van oppervlakkige tabellen en beschrijvingen, omdat het de belangrijke diepgang en details voor wat betreft KBH niet ten goede komt. Echter ik begrijp dat mensen er iets aan kunnen hebben om een eerste selectie te maken met behulp van wat algemene, opgesomde informatie als een leidraad. Belangrijk detail: harde cijfers zijn nooit beschikbaar binnen deze onderwerpen. Na die eerste selectie met behulp van deze KBH Rassenwijzer kan men uitgebreid en grondig verder onderzoek doen over de KBH, de regio van herkomst en de relevante elementen.


Ik heb een opsomming gemaakt van KBH rassen, waar ze vandaan komen, wat voor genetische lijnen er zijn, eventuele subtypes en welke roofdieren er voorkomen in de regio van herkomst. Subtypes zijn meestal geclaimd in de locale regio’s van voorkomen, meestal niet erkent door FCI of andere overkoepelende kynologische organisaties en het is niet vanzelfsprekend waar wat er geclaimd of beweerd word. Voor KBH die een FCI standaard hebben betekent dat niet dat het land van herkomst of land die het ras erkent heeft gekregen in de FCI standaard de werkelijke regio van herkomst weerspiegeld. Hetzelfde geldt voor de rasnaam.


Voor alle elementen laat een schaal van 0 tot 10 zien wat voor die specifieke KBH geldt. De cijfers bij de indicatorbalkjes zijn geen vaste percentages of aantallen, maar een methode voor schaalaanduiding van weinig - gemiddeld - veel. De hoogte van de ‘score’ geeft weer hoeveel er van dat element is in combinatie met de kans dat het betreffende KBH ras connectie heeft met dat element. Voor mij is die aanduiding belangrijk, want het geeft de kans weer op meer of minder connectie met het betreffende element en daardoor kunnen mensen beter afwegen wat voor hun belangrijk is voor verder en grondig onderzoek naar ‘hun’ KBH keuzes. In het geval van de elementen ‘grote roofdiersoorten’ geeft de ‘score’ een combinatie weer van de grootte van de roofdierpopulatie in regio van herkomst in combinatie met de kans dat de betreffende (werkende) KBH rassen ook daadwerkelijk interactie hebben met die roofdiersoorten.


Behalve de hiernavolgende tabel is er voor ieder ras ook een individuele grafiek en een kaartje waar de regio van herkomst op aangeduid is.


Ik heb niet alle KBH rassen in dit document in levende lijve (als werkhond) ‘meegemaakt’. Slechts de volgende in meer of mindere mate: Centraal Aziatische Herdershond, Kaukasische Herdershond, Komondor, Kuvasz, Herdershond van de Abruzzen, Herdershond van Serra da Estrela, Herdershond van Castro Laboreiro, Herdershond van Trás-os-Montes, Roemeens Karpatische Herdershond, Roemeense Raaf Herdershond, Roemeense Herdershond van Bucovina, Roemeense Mioritic Herdershond, Joegoslavische Herdershond, Cuvac, Kangal. De data achter de grote roofdiersoorten is afkomstig uit de publicaties (dit zijn altijd schattingen) uit de desbetreffende regio’s. Voor de complete rassenwijzer in PDF, klik op de knop hieronder.