De KBH kunnen het wél

Maar al te vaak horen we: KBH kunnen hier niet werken, want....

Deze stellingen komen voort uit onwetendheid, onbereidwilligheid en soms uit pure weerstand. De reden van die weerstand heeft vaak met misplaatste vrees voor roofdieren te maken, soms ook uit angst voor grote waakhonden (KBH), maar vaak door de wat als mentaliteit. In de realiteit zijn er maar weinig mensen die met recht kunnen zeggen dat KBH ‘hier niet kunnen werken’, want veelal is deze weerstand gebaseerd op wat men gehoord heeft, wat men gelezen heeft en met name wat men er zelf voor een verhaal van maakt. Dit alles zonder enige relevante eraring met KBH.Canine Efficiency werkt aan de juiste informatie over KBH vanuit eigen ervaring met vooral veel verschillende werkende KBH van andere eigenaren en  daarnaast vanuit de ervaring van leven met onze eigen KBH. Om een goed beeld te krijgen van hoe KBH werken en hoe ze over het algemeen zijn is juist dat eerste onderdeel essentieel: werkende KBH van andere eigenaren, in hun werkgebied, hun territorium. Er is veel mogelijk met KBH, echter alles begint met een open instelling gevolgd door logisch denken en grote betrokkenheid bij de dieren, zowel KBH als vee. Het op de juiste manier werken met KBH is complex en dynamisch. Er komt heel veel bij kijken. Zowel de eigenaar als derden dienen te weten hoe/wat/waarom.

Als we het hebben over derden die in aanraking komen met KBH is het een belangrijk detail om rekening te houden met het feit dat een herder of veehouder met zijn of haar kostwinning bezig is. De KBH zijn een geïntegreerd en belangrijk onderdeel van die kostwinning. Naar mijn mening heeft dat een streepje voor op toeristische activiteiten en andere activiteiten van derden. Immers, op de meeste werkplekken, bijvoorbeeld een kantoor, komen er ook niet te pas en te onpas buitenstaanders over de werkvloer gebanjerd. Het begint dus met een vorm van respect naar een (eeuwenoud) beroep dat op die plek bezocht word.

Natuur- en buitengebieden worden veelal tot recreatiegebieden gebombardeerd. Dit is echter de omgekeerde realiteit. De natuurgebieden en buitengebieden zijn de woonplek voor een grote diversiteit van wilde flora en fauna en regelmatig de werkplek van herders/agrariërs. Een ieder die te gast wil zijn in zulke gebieden moet zich inleren over wat zich in die gebieden bevindt en waar de eventuele risico’s liggen.


Een ander belangrijk detail is de over het algemeen beperkte kennis en het beperkte inlevingsvermogen van veel mensen naar alles wat anders is en met name naar dieren. Problemen/conflicten met dieren zijn voor 99% veroorzaakt door mensen. Dit geldt zowel voor wilde als gedomesticeerde dieren. Omgang met dieren vergt talent en dat talent hebben veel mensen niet.

KBH zijn deels onafhankelijk opererende honden die vaak op eigen initiatief hun werkzaamheden verrichten. Ik heb met geen enkele KBH problemen (gehad). Dit komt omdat ik op de juiste ‘frequentie’ zit, een positieve energie heb die de honden feilloos aanvoelen en geen dingen doe die hun taak als waker in de weg staan. Mijn ervaring met een groot deel van mensen is dat ze door weinig kennis van ‘zaken’, maar ook vaak weinig respect voor ‘zaken’ vaak domme dingen doen waardoor zij en/of anderen in de problemen komen. Als er dieren bij betrokken zijn dan krijgen die vaak de schuld. Vreemd toch, als de mens de meest ontwikkelde en intelligente soort is?

Er moet dus inderdaad vanalles gedaan worden op het gebied van implementatie van KBH, maar zeker ook op het gebied van toeristen/recreanten. De laatstgenoemden zijn moeilijker te controleren.


Mensen die niets met grote honden op hebben of er zelfs bang voor zijn, zouden zich niet in KBH gebied moeten wagen. In ieder geval niet zonder ervaren begeleiding. Er zijn genoeg plekken om te recreëren en nooit en te nimmer zullen alle plekken toegankelijk worden voor een ieder.


KBH zijn van essentieel belang voor veehouders in roofdiergebied. Waar roofdieren al eeuwenlang aanwezig zijn, zijn KBH dat ook. Waar roofdieren sinds lange tijd afwezig zijn of waren zijn KBH dat ook. Zo ook de kennis en ervaring met betrekking tot beiden. Canine Efficiency woont en werkt in het Europese kerngebied voor wat betreft grote roofdieren en werkende KBH: Transylvanië, Roemenië. Eeuwenoude kennis en ervaring zijn hier aanwezig en komen hier steeds meer in aanraking met de moderne maatschappij. De leerschool voor tal van onderwerpen binnen dit werkveld gebeuren hier gewoon en hoeven niet getest of gesimuleerd te worden. Hier zien we dynamiek en aanpassingsvermogen dagelijks hun ding doen.

De KBH die kunnen het wél. Hier en zonder twijfel ook daar. Voor een ieder die op een verantwoorde en respectvolle manier vooruit wil kijken en bij wil leren, zich aan wil passen aan ‘nieuwe’ omstandigheden: het kan. De tijd tikt door en wacht op niemand. Je bent erbij of je blijft achter. Wat kies jij?